Een gemotiveerd team = betere klantenservice = hoger rendement

Elke teammeeting spreken we over ‘vertrouwen’. Ik organiseer praatsessies, teambuildings, achterover bij elkaar in de armen vallen… Elke keer worden goede afspraken gemaakt. Na een week is alles terug bij het oude.

Je herkent dergelijke situaties binnen jouw organisatie? Dit kost je veel tijd en energie. Onuitgesproken issues laten aanslepen, verzwakt de prestaties en het eerste ziektebriefje landt op je bureau.

Samen met jou en jouw team gaan we op zoek naar de issues die niet op de vergadertafel komen.

Als ik écht mijn gedacht zeg, dan is er een week enkel beeld en geen klank”.
Teamleden leren hun mening ventileren.

Hoe gaat het team om met meningsverschillen en hoe kunnen die leiden tot betere groepsresultaten.

Een project dat door elk teamlid gedragen wordt, heeft meer kans op slagen. Betrokkenheid bij het werk creëren, hoe doe je dat?

Jouw baas is enkel geïnteresseerd in HET eindresultaat, hoe doen jullie dat in team?

Bij het intakegesprek worden mogelijke pijnpunten al in kaart gebracht. Bij deze coaching moet het hele team aanwezig zijn. Een eerste screening van de teamwerking kan je reeds doen op ‘Scan je team’

aan te bevelen 2 dagen; dit kan ook langer om verankering door te voeren

in company, maar het werkt nog beter buiten de bedrijfsmuren

Benieuwd hoe je jouw vastgeroest team verandert in een open dynamisch team?

gratis intakegesprek?